Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i dovodnih tunela HE Dabar i izvođenje istražno-projektantskih radova u toku izgradnje

Datum objave:04.04.2016. 11:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

392-1-3-11-5-2/16Broj obavještenja o nabavci 392-1-3-11-3-12/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE
IDB/JIB 4403306660006
Kontakt osoba Radivoje Bratić, dr.građ.nauka; Vedran Furtula, dipl.inž.građ.; tel. +387
59 261 571, e-mail: estavela5@gmail.com
Adresa Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 261-571
Faks (059) 261-019
Elektronska pošta estavela5@gmail.com
Internet adresa www.hedabar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE "Dabar"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA DOVODNOG TUNELA, ULAZNE GRAĐEVINE I PRISTUPNIH TUNELA HE DABAR:
U sklopu izgradnje dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i istražno-projektantskih
radova u toku izgradnje (LOT 1), predviđen je iskop tunela ukupne dužine 12125 m (od čega se prvih 1140 m izvodi u
otvorenom iskopu, a preostala dionica je tunelska), kružnog oblika poprečnog presjeka iskopa prečnika 5,2 m
(svijetlog otvora prečnika 4,6 m). Dovodni tunel će se graditi primjenom NATM (nova austrijska tunelska metoda),
iz četiri pravca napredovanja (tri napadne tačke: portal ulazne građevine, pristupni tunel Straževica - dva
pravca napredovanja, i nizvodni pristupni tunel). Tunel Straževica je pravolinijski, dužine 652 m,
potkovičastog oblika poprečnog presjeka visine 5 m. Nizvodni pristupni tunel (vodostan) dužine je 91 m.
Konstrukcija dovodnog tunela sastoji se od primarne i sekundarne obloge (debljine betonske obloge u otvorenom
iskopu je 60 cm, a tunelske deonice 30 cm). Ulazna građevina je masivna betonska konstrukcija u koju će biti
ugrađena odgovarajuća hidromehanička oprema (rešetka, zatvarač itd.). U toku izgradnje previđeno je
kontinuiarano tehničko osmatranje, kao i izvođenje svih neophodnih istražno-projektantskih radova (IG
kartiranje, ispitivanje na uzorcima, geofizičko refrakciono ispitivanje, razvoj geotehničkog modela, izrada
izvođačkih projekata itd.). Predmetni radovi će se izvoditi na teritoriji opština Nevesinje, Bileća, Berkovići
u RS/BiH; Predviđen je i Stručni nadzor na izgradnji dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE
Dabar, koji se izvodi u cilju kontrole svih građevinskih i istražno-projektantskih radova u toku izgradnje (LOT
2), u svemu u skladu sa važećim Zakonom o uređenju prostora i građenja RS, Pravilnikom o vršenju stručnog
nadzora RS i usvojenim FIDIC ugovornim uslovima za ovu vrstu usluga.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dovodnog tunela, ulazne građevine i dovodnih tunela HE "Dabar" i izvođenje istražno-projektantskih
radova u toku izgradnje


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

U sklopu izgradnje dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar i istražno-projektantskih
radova u toku izgradnje, predviđen je iskop tunela ukupne dužine 12125 m (od čega se prvih 1140 m izvodi u
otvorenom iskopu, a preostala dionica je tunelska), kružnog oblika poprečnog presjeka iskopa prečnika 5,2 m
(svijetlog otvora prečnika 4,6 m). Dovodni tunel će se graditi primjenom NATM (nova austrijska tunelska metoda),
iz četiri pravca napredovanja (tri napadne tačke: portal ulazne građevine, pristupni tunel Straževica - dva
pravca napredovanja, i nizvodni pristupni tunel). Tunel Straževica je pravolinijski, dužine 652 m,
potkovičastog oblika poprečnog presjeka visine 5 m. Nizvodni pristupni tunel (vodostan) dužine je 91 m.
Konstrukcija dovodnog tunela sastoji se od primarne i sekundarne obloge (debljine betonske obloge u otvorenom
iskopu je 60 cm, a tunelske deonice 30 cm). Ulazna građevina je masivna betonska konstrukcija u koju će biti
ugrađena odgovarajuća hidromehanička oprema (rešetka, zatvarač itd.). U toku izgradnje previđeno je
kontinuiarano tehničko osmatranje, kao i izvođenje svih neophodnih istražno-projektantskih radova (IG
kartiranje, ispitivanje na uzorcima, geofizičko refrakciono ispitivanje, razvoj geotehničkog modela, izrada
izvođačkih projekata itd.). Predmetni radovi će se izvoditi na teritoriji opština Nevesinje, Bileća, Berkovići
u RS/BiH. Predviđeni rok za izgradnju svih radova na izgradnji tunela je 54 mjeseca.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221247-5 Radovi na probijanju tunela

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

115260000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

54 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nevesinje, RS/BiH

III Podkriterijumi


R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Integral inženjering a.d. Laktaši 4401145050005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

111978442,32

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

111978442,32

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.3.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111978442,32

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111978442,32

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stručni nadzor na izgradnji dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE "Dabar" i izvođenju
istražno-projektantskih radova u toku izgradnje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stručni nadzor na izgradnji dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela HE Dabar, izvodi se u cilju
kontrole svih građevinskih i istražno-projektantskih radova u toku izgradnje, u svemu u skladu sa važećim
Zakonom o uređenju prostora i građenja RS, Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora RS i usvojenim FIDIC
ugovornim uslovima za ovu vrstu usluga. Ukupna dužina dovodnog tunela je 12125 m (od čega se prvih 1140 m izvodi
u otvorenom iskopu, a preostala dionica je tunelska), kružnog oblika poprečnog presjeka iskopa prečnika 5,2 m
(svijetlog otvora prečnika 4,6 m). Dovodni tunel će se graditi primjenom NATM (nova austrijska tunelska metoda),
iz četiri pravca napredovanja (tri napadne tačke: portal ulazne građevine, pristupni tunel Straževica - dva
pravca napredovanja, i nizvodni pristupni tunel). Tunel Straževica je pravolinijski, dužine 652 m,
potkovičastog oblika poprečnog presjeka visine 5 m. Nizvodni pristupni tunel (vodostan) dužine je 91 m.
Konstrukcija dovodnog tunela sastoji se od primarne i sekundarne obloge (debljine betonske obloge u iskopu je 60
cm, a tunelske deonice 30 cm). Ulazna građevina je masivna betonska konstrukcija u koju će biti ugrađena
odgovarajuća hidromehanička oprema (rešetka, zatvarač itd.). U toku izgradnje previđeno je kontinuiarano
tehničko osmatranje, kao i izvođenje svih neophodnih istražno-projektantskih radova (IG kartiranje, ispitivanje
na uzorcima, geofizičko refrakciono ispitivanje, razvoj geotehničkog modela, izrada izvođačkih projekata itd.).
Predmetni radovi će se izvoditi na teritoriji opština Nevesinje, Bileća, Berkovići u RS/BiH. Predviđeni rok
za izvršenje usluga stručnog nadzora je 79 mjeseci (56 u punom i 23 mjeseca u manjem kapacitetu).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221247-5 Radovi na probijanju tunela

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3452000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

79 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nevesinje, RS/BiH

III Podkriterijumi


R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Institut za građevinarstvo IG Banja 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3310000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3310000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.3.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3310000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3310000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
392-1-3-11-5-2-16.pdf
PODIJELI: