Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala

Datum objave: 24.02.2017. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2017.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

527-1-2-53-5-4/17Broj obavještenja o nabavci 527-1-2-53-3-26/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB 4209372030004
Kontakt osoba Jasenka Sarajlić
Adresa Gornje Dubrave bb
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 745-610
Faks (035) 745-611
Elektronska pošta javne.nabavke@tuzla-airport.ba
Internet adresa www.tuzla-airport.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala JP "Međunarodni
aerodrom Tuzla" d.o.o.o


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala JP MAT

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Arhitektonski atelje Ambijent d.o.o Tuzla 4209148230006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

78000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

78000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.2.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

78000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

78000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
527-1-2-53-5-4/17
PODIJELI: