Opšta rasprava o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE RUJEVICA UŠĆE, na vodotoku rijeke Gostović, opština Zavidovići

Izvor:Oslobođenje , 01.02.2013

 

 REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K
 
Na osnovu Odluke broj 06-03-746-16/36/12 donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 31. 1. 2013. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
 
OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI
 
FERK je 3. 7. 2012. godine primio od "EBH" d.o.o. Sarajevo zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "RUJEVICA UŠĆE", na vodotoku rijeke Gostović, opština Zavidovići, instalisane snage 2x360 kW i predvidene godišnje proizvodnje 2,602 GWh, pod brojem 06-03- 746/36/12, o čemu je javnost bila obaviještena 14.1. 2013. godine u "Oslobođenju" i "Večernjem listu", kao i na web stranici FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "RUJEVICA UŠĆE" za "EBH" d.0.0. Sarajevo, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja će se održati u zgradi Opštine Zavidovići, 11. 2. 2013. godine u 11 sati.
 
Zainteresovan lica imaju mogućnost dostaviti i svoje pisane komentare FERK-u od dana objave ovog obavještenja do 12. 2. 2013. godine do 12 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba.
 
Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.
 
Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "RUJEVICA UŠĆE" možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 09310000-5-Električna energija

  • 45240000-1-Građevinski radovi na vodenim projektima - hidrotehnika, hidrogradnja

  • 45251120-8-Radovi na izgradnji hidro-elektrana

  • 45315100-9-Postavljanje elektro-instalacija

  • 45315300-1-Radovi na mreži za snabdijevanje električnom energijom