Ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica UNIS d.d. Sarajevo

Datum objave: 23.01.2016. 09:13 / Izvor: Dnevni list, 23.01.2016.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH broj 77/15) i Rješenja o odobrenju Ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, broj: 04/1-19-361/15, od 14.01.2016. godine, FDS d.d. Sarajevo, objavljuje:

 

Ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica „UNIS " d.d. Sarajevo

 

Ponuditelj

FDS d.d. Sarajevo, Pofalićka 5,71000 Sarajevo

Emitent

UNIS d.d. Sarajevo, Envera Šehovića 54,71000 Sarajevo

Ukupan broj

dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 4.144.165 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,70 KM, oznaka UMISRK2.

Temeljni kapital emitenta

Temeljin kapital emitenta iznosi 44.342.565,50 KM.

Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik 1.983.736 dionica Emitenta, što predstavlja 47,8682 % ukupno emitovanih dionica Emitenta.

Dionice na koje se Ponuda za preuzimanje odnosi

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 2.160.429 redovnih dionica na ime što predstavlja 52,1318 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,70 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Izjava o preuzimannju

Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima emitenta za sticanje svih dionica koji su predmet Ponude za preuzimaje.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 3,19 KM, što predstavlja 29,8131 % od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja

Ponude za preuzimanje

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponuda za preuzimanje u novinama.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavijene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Ponude za preuzimanje po cijeni navedenoj u Ponudi

Društvo ovlašteno za

nril/i mllsnio nrlonv/nra na pi IKUpiJdl Ijc UUgUVUI d 1 Id

Ponudu za preuzimanje

AW Broker d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144

Telefon: +387 (0)33 76 67 26

Telefaks: +387 (0)33 76 67 25

e-mail: info@aw-broker.ba

Internet adresa: www.aw-broker.ba

Radno vrijeme: 08:30 -16:00

Mjesta u kojim se obavljaju poslovi prikupljanja odgovora na Ponudu za preuzimanje

Sjedište društva AW Broker d.o.o.

Sarajevo, Džemala Bijedića br. 144,Tel: 033/766-726

Banka Depozitar

VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo

Izvor finansiranja

Vlastita sredstva

Nčin osiguranja sredstva

Bankarska garancija

Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje

Cilj Ponude za pre.uzimanje je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja ponude za preuzimanje.

Strateški planovi ponudioca

Jačanje pozicije u vlasničkom dijelu i upravljačkoj strukturi Društva, uspostava organa Društva u skladu sa zakonima, stabilizacija i profitabilno poslovanje Društva.

Namjera u pogledu budućeg posjovaja, statusa uposlenih i Uprave društva

Razvoj i podrška projektima koji će dovoditi do povećanja profita Društva i ostvarenje pozitivnog poslovanja. Uspostava organa upravljanja u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 11. Stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u roku od 28 dana prihvatiti Ponuda za preuzimanje neposredno - osobnim dolaskom u sjedište berzno - posredničke kuće AW Broker d.o.o. u Sarajevu i u gore navedenim poslovnim jedinicama ili posredno -preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije, i punomoći za sklapanje ugovora o prodaji dionica.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje.

Dostupnost Ponude za preuzimanje

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponudu za preuzimanje je dostupna u sjedištu berzno - posredničke kuće AW Broker d.o.o. u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: