Program zdravstvene zaštite za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona - bolnička zdravstvena zaštita

Datum objave:27.01.2016. 16:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

793-0-2-14-7-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba Emina Sačević
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-645
Faks (035) 300-646
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Program zdravstvene zaštite za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona - bolnička zdravstvena zaštita


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno ukupnom Programu zdravstvene zaštite za osigurana lica sa
područja Tuzlanskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85100000-0 Usluge u području zdravstva


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70178855,00 8.4.2015. JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
793-0-2-14-7-15-16.pdf
PODIJELI: