Prodaja starog otpadnog bakra u kablu

Izvor:Naša riječ , 07.05.2013

 

JP Elektroprireda BiH d.d.-Sarajevo

Zenica, 06.05.2013. godine

ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica

Ul. Stjepana Radića br. 2 72000

Zenica

 

Na osnovu člana 70. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju starog otpadnog bakra u kablu

 

I

Predmet prodaje je stari otpadni bakar u kablu u količini od cca 12.331 kg, po cijeni koja ne može biti niža od 9,00 KM/kg. U cijenu nije uračunat PDV. Predmet prodaje su stari otpadni bakreni kablovi slijedećih presjeka kabla, dužine kabla i mase bakra u kablu kako slijedi:

 

Presjek kabela

Dužina kabela (m)

Masa Cu (kg)

3x2,5

60

5,76

3x4

50

7,65

3x6

200

46,08

5x6

420

145,15

3x16

50

30,70

3x25

50

43,68

3x35

30

34,85

3x50

250

400,00

3x70

630

1.481,76

3x95

250

811,20

3x150

1.750

9.324,00

 

II

Pravo na učešća imaju sva pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost.

 

III

Zainteresovane osobe otpadni bakar u kablu mogu pogledati u krugu Društva, a za bliže informacije mogu se obratiti kontakt osobi Mustafi Kaknjo na broj tel. 060 3196964.

 

IV

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije otvaranja ponuda uplate depozit u iznosu od 10 % od početne cijene bez PDV na blagajni Društva ili na transakcijski račun broj: 1340100000187039, kod IKB DD Zenica. Povrat depozita neuspješnim učesnicima bit će vraćen odmah po okončanju otvaranja ponuda. Učesnici u javnom oglasu dužni su uz ponudu obavezno priložiti uplatnicu o plaćenom depozitu.

 

V

Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski, dana 14.05.2013. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači, koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnom otvaranju (pravna lica).

 

VI

Ponude se dostavljaju do 14.05.2013. godine do 12,00 sati, u zapečaćenoj koverti na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica

Ul. Stjepana Radića br. 2 72000

Zenica

sa naznakom „Ponuda po javnom oglasu za prodaju starog otpadnog bakra u kablu".

 

VII

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

VIII

Prodavač zaključuje kupoprodajni ugovor sa učesnikom javnog oglasa čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija. Sve troškove, plaćanja PDV-a, kao i ostale dažbine vezane za kupovinu snosi kupac.

 

IX

Kupljeni stari otpadni bakar u kablu se preuzima u viđenom stanju odmah po uplati postignute cijene.

 

Direktor Esad Civić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: