Revizija Regulacionog plana Sportsko-rekreaciono područje Jahorina

Investicije / URBANIZAM

Revizija Regulacionog plana Sportsko-rekreaciono područje Jahorina

/ Izvor:

Skupština Opštine Trnovo je donijela odluka o pristupanju izradi izmjene dijela revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“, koji je usvojen još 2011.godine. "Od usvajanja do danas prilikom provođenja plana, naišlo se na niz problema u predmetnom obuhvatu definisanom za izmjenu, a čije rješavanje nije moguće poštujući odredbe i smjernice plana.Površina obuhvata za izradu izmjene dijela iznosi 2,5 ha, vremenski period za koji se plan donosi je 10 godina, a sredstva za izradu Plana obezbjediće se iz budžeta Opštine Trnovo.Po utvrđivanju Nacrta Plana organizovaće se i javna rasprava u trajanju od mjesec dana", istaknuto je na sjednici.

Odbornici SNSD-a ne vide razloga za izmjenu, odnosno vršiti reviziju revizije i mišljenja su da je to stručno obavljeno i 2011., a sada ovom Odlukom postavljaju pitanje povrede statuta Opštine i smatraju da se odluka treba donijeti 2/3 većinom.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, radi kompletiranja građevinske parcele Ugrenović Goranu na Jahorini, a u skladu sa Revizijom Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina", objavljeno je na web stanici Opštine Trnovo.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Investicije