Mijenjaju se odredbe Zakona o igrama na sreću

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Mijenjaju se odredbe Zakona o igrama na sreću

04.11.2016. 10:42 / Izvor:

Vlada Federacije BiH jučer je predložila više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Jednim od amandmana je brisan članak 2. Naime, obzirom da ovaj zakonom predlaže i uvođenje oporezivanja svih dobitaka ostvarenih u igrama na sreću klađenje, postoji realna bojazan da bi istovremenim propisivanjem i veće stope iznosa naknade koja se u startu obustavlja kod same uplate na teret igrača, za posljedicu imalo odljev igrača na internet sajtove stranih priređivača kao i priređivača iz RS-a, koji ne primjenjuju pravila o obustavi naknade od uplate igrača i oporezivanju svih dobitaka.

Brisan je i članak 5. jer je ocijenjeno da je potrebno izostaviti predloženo zakonsko rješenje kojim je bilo predviđeno da Federalno ministarstvo financija može oduzeti ranije izdato odobrenje i na prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ovo iz razloga što su ovlaštenja Federalne uprave za inspekcijske poslove propisana Zakonom o inspekcijama u FBiH.

Dodan je novi članak 39a koji se odnosi na porez na dobitke od klasičnih igara na sreću. Prema amandmanu, porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću plaća se po stopi od deset posto na dobitke u visini od 10 KM do 2.000 KM, po stopi od 15 posto na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM, po stopi od 20 posto na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM, a po stopi od 30 posto na dobitke iznad 100.000 KM.

Ovaj porez obračunava se i plaća prilikom isplate svakog oporezivog dobitka, a obračun, obustavu i uplatu poreza vrše priređivači. Osnovicu za obračun poreza na novčane dobitke čini novčani iznos pojedinačnog oporezivog dobitka ostvarenog u klasičnim igrama na sreću koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplate igrača za učešće u igri koja je rezultirala dobitkom.

Kada se dobici sastoje od stvari, usluga ili prava, osnovicu za obračun poreza čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava kod svakog pojedinačno isplaćenog oporezivog dobitka, umanjena za iznos uplate igrača za učešće u pojedinoj igri.

Ukupan iznos sredstava obračunatog poreza priređivač je dužan uplatiti najdalje do desetog u tekućem za prethodni mjesec u korist proračuna budžeta općina/gradova na čijoj teritoriji se nalazi uplatne mjesto na kome je dobitak ostvaren.

Svi priređivači igara na sreću klađenja dužni su u korist proračuna FBiH, najkasnije desetog dana u tekućem za prethodni mjesec, plaćati mjesečnu naknadu u visini pet posto od osnovice koju čini ukupan iznos svih uplata igrača.

Zabranjen je obračun i naplata bilo koje vrste manipulativnih troškova prilikom zaprimanja uplata igrača na uplatnim mjestima i terminalima.

Kod dobitaka igrača ostvarenih u igrama na sreću koje se priređuju putem interneta ili SMS-poruka, kaže jedan od amandmana, porez na dobitke uplaćuje se najdalje do desetog u tekućem za prethodni mjesec u korist proračuna FBiH.

Nova je i odredba da, osim Porezne uprave, inspekcijski nadzor nad radom priređivača vrši i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti