Dole Znanstveno-istraživačka udruga Ljubuški

Stanje računa

Finansije

Opis djelatnosti

Drugi kontakti

Katalog roba i usluga

Prijavi grešku

Stanje transakcijskih računa

*Napomena: Jedinstveni registar transakcijskih računa CBBH - ažuriranje podataka se vrši automatski povlačenjem podataka sa CBBH na dnevnoj osnovi

Broj aktivnih računa
Broj blokiranih računa
Broj ugašenih računa
Broj blokada
Datum posljednje blokade
Finansije za 2016
Finansije za 2015
Finansije za 2014
Finansije za 2013
Finansije za 2012
Finansije za 2011
Finansije za 2010
Znanstveno- istraživačka udruga “Dole”, osnovana u srpnju prošle godine, pokrenula je inicijativu izgradnje te opremanja zvjezdarnice i opservatorija, koji će se nalaziti u sklopu Eko sela “Dole”.

Spomenuta zvjezdarnica će biti prva u Hercegovini, a za sada i jedina u cijeloj Bosni i Hercegovini, budući da se o obnovi astronomskog opservatorija Trebević dosta pričalo, a malo toga uradilo.

Zadaća udruge

Do sada je Znanstveno-istraživačka udruga “Dole”, kako doznajemo od njezine tajnice Dunje Bokšić, za realizaciju spomenutog projekta odradila dobar dio pripremnih, infrastrukturnih radova, odnosno probijen je te uređen pristupni put te su postavljeni električni stupovi.

Iako novoosnovana, Znanstveno-istraživačka udruga “Dole” bilježi značajne razvojne korake, a osnovna zadaća udruge je poticanje znanstveno-istraživačkih aktivnosti na području svog djelovanja, odnosno na području Zapadnohercegovačke županije.

Prioritetni ciljevi djelovanja udruge ogledaju se u poticanju te promicanju znanosti, kulture, sporta, rekreacije i kulture zdravog življenja, poticanju organiziranja znanstveno-istraživačkih projekata i aktivnosti te mnogih drugih aspekata u cilju popularizacije znanosti.

Za realizaciju spomenutog projekta očekuje se uključivanje svih relevantnih institucija sa svih razina, kako bi on u što skorijem roku zaživio.

Više detalja u rubrikama

VIJESTI

TENDERI

PLAN NABAVKI

POBJEDE NA TENDERIMA

UČEŠĆE NA TENDERIMA

ISPORUČIOCI

NAJAVE

LIČNOSTI

MENADŽERSKE POZICIJE

FILANTROPI

VEZANE FIRME

DODATNE SEKCIJE