Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Stanje računa

Finansije

Opis djelatnosti

Drugi kontakti

Katalog roba i usluga

Prijavi grešku

Stanje transakcijskih računa

*Napomena: Jedinstveni registar transakcijskih računa CBBH - ažuriranje podataka se vrši automatski povlačenjem podataka sa CBBH na dnevnoj osnovi

Broj aktivnih računa
Broj blokiranih računa
Broj ugašenih računa
Broj blokada
Datum posljednje blokade
Finansije za 2016
Finansije za 2015
Finansije za 2014
Finansije za 2013
Finansije za 2012
Finansije za 2011
Finansije za 2010
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

a) realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole;
b) opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša;
c) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja;
d) pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo;
e) upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom;
f) računovodstvo sredstava uređenja građevinskog zemljišta, naknade za pogodnosti i posebne naknade iz osnova legalizacije bespravno izgrađenih objekata;
g) zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda;
h) obavljanje i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Kantona u oblasti izgradnje infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta koje mu povjeri Kanton.

Više detalja u rubrikama

VIJESTI

TENDERI

PLAN NABAVKI

POBJEDE NA TENDERIMA

UČEŠĆE NA TENDERIMA

ISPORUČIOCI

NAJAVE

LIČNOSTI

MENADŽERSKE POZICIJE

FILANTROPI

VEZANE FIRME

DODATNE SEKCIJE