Advokatske usluge

Datum objave: 15.01.2016. 12:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1170-0-2-3-7-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400970660006
Kontakt osoba Suzana Obradović
Adresa Trg Republike Srpske 9
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 339-901
Faks (051) 339-901
Elektronska pošta nabavna@rtrs.tv
Internet adresa www.rtrs.tv

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pravne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Advokatske usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sastavljanje tužbe, zastupanje na roćištima, nagrada za vrijeme, troškovi prevoza

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost
Dodatni predmet(i) 79110000-8 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9605,00 2.2.2015. Advokatska kancelarija "Advokat dr.sci. Slobodan Stanišić"
2 18000,00 14.12.2015. Advokati Bogdan Golubović i Saša Grabež

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1170-0-2-3-7-3-16.pdf
PODIJELI: