Alkoholna i bezalkoholna pića

Datum objave: 19.09.2019. 08:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1036-1-1-174-5-30/19Broj obavještenja o nabavci 1036-1-1-174-3-18/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
IDB/JIB 4400594310007
Kontakt osoba Igor Marković
Adresa Karađorđeva 54 B
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-891
Faks (057) 223-891
Elektronska pošta s.c.pale@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.9.2019. - 11.9.2021.

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti J.U. Studentski centar Pale na adresama:
Karađorđeva 54 B i Romanijska 42

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ONOGOŠT 4400627770009 Sokolac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21237,88

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

11.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21237,88

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21237,88

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1036-1-1-174-5-30/19
PODIJELI: