Alkoholna i bezalkoholna pića

Datum objave: 29.01.2020. 15:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1036-1-1-174-9-5/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1036-1-1-174-5-30/19
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
IDB/JIB 4400594310007
Kontakt osoba Igor Marković
Adresa Karađorđeva 54 B
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-891
Faks (057) 223-891
Elektronska pošta s.c.pale@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ONOGOŠT 4400627770009 Sokolac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21237,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.9.2019. - 11.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.9.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 509,38 26.9.2019. ONOGOŠT
2 420,44 8.10.2019. ONOGOŠT
3 204,75 24.10.2019. ONOGOŠT
4 50,26 31.12.2019. ONOGOŠT

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1036-1-1-174-9-5/20
PODIJELI: