Angažovanje ispitnog vozila na pronalaženju mjesta kvara na podzemnim 35 kV, 10 kV i 0,4 kV kablovima

Datum objave: 19.01.2016. 15:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1179-1-2-231-9-18/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1179-1-2-231-5-88/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Zaim Kurtović
Adresa Tina Ujevića br.66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga angažovanja ispitnog vozila na pronalaženju mjesta kvara na podzemnim 35 kV, 10 kV i 0,4 kV kablovima za
potrebe J.P. „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH (ponovljeni postupak)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71350000-6 Naučne i tehničke usluge u inžinjiringu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

“ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE TREBINJE, ZAVISNO SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D.

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1

MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA

4400358420004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.9.2015.
 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7500,00 27.9.2015. MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA
2 2200,00 27.9.2015. MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA
3 1100,00 9.12.2015. MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-2-231-9-18-16.pdf
PODIJELI: