Autodijelovi za Mercedes

Datum objave: 18.01.2016. 21:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-1-74-9-15/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-1-74-5-236/15, 1180-1-1-74-5-204/15, 1180-1-1-74-5-219/15, 1180-1-1-
74-5-212/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka autodijelova, maziva i opreme za automobile , materijala za autoradionu i autoguma.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za VW i Škodu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO D.O.O. 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 24.11.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5100,00 24.11.2015. PROMOTORS CO D.O.O.
3 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Mercedes

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO DOO 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3750,00 12.10.2015. "PROMOTORS CO" DOO
4 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Ladu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRIMAPROM DOO 4400938000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.10.2015. - 17.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 850,00 17.10.2015. PRIMAPROM DOO
5 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Toyotu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO DOO 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3850,00 12.10.2015. "PROMOTORS CO" DOO
6 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Hyundai

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO DOO 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.10.2015. - 30.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2700,00 30.10.2015. "PROMOTORS CO" DOO
7 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Opel Corsu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO DOO 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.10.2015. - 30.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1250,00 30.10.2015. "PROMOTORS CO" DOO
8 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Autodijelovi za Fiat

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMOTORS CO DOO 4403280250009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 500,00 12.10.2015. "PROMOTORS CO" DOO
9 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za radionu i opreme za automobile

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

dwtaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DISK AUTO 4401154040004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.10.2015. - 13.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6400,00 13.10.2015. DISK AUTO
10 / 11  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DISK AUTO 4401154040004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.10.2015. - 28.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11000,00 28.10.2015. DISK AUTO
11 / 11 / 11

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-1-74-9-15-16.pdf
PODIJELI: