Bckup linkovi

Datum objave: 23.01.2017. 13:16 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-2-105-9-22/17Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-2-105-5-20/16, 1180-1-2-105-5-248/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka telekomunikacionih sistema


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge
Dodatni predmet(i) 64200000-8 Telekomunikacijske usluge


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MPLS i BACKUP LINKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u td

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
23712,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

1 12000,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BACKUP LINKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
27000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.12.2015. - 2.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.12.2015.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5186,56 15.8.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LINKOVI PREMA JEDINICAMA POŠTANSKE MREŽE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13114,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.1.2016. - 28.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13114,08 28.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POVEZIVANJE REGIONALNIH ČVORIŠTA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5460,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2730,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja Luka
2 2730,00 28.6.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ADSL POŠTE SA MANJIM PROMETOM

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13680,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6800,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja Luka
2 6880,00 15.8.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ANALOGNI TELEFONSKI PRIKLJUČCI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
44410,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22205,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIGITALNE LINIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
69938,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 34900,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IP TELEFONIJA-VolP TELEFONSKE LINIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
44000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.1.2016. - 28.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22000,00 28.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SIP/H323 TRUNKING

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54735,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27360,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PRIMARAN DIREKTAN PRISTUP INTERNETU (DPI)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4680,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.1.2016. - 15.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

R.br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2340,00 15.1.2016. Mtel a.d. Banja Luka
2 2340,00 7.10.2016. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SEKUNDARNI DIREKTAN PRISTUP INTERNETU (DPI)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

 

 


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3530,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.1.2016. - 28.1.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1800,00 28.1.2016. Mtel a.d. Banja Luka 
1 1730,00 10.10.2016. Mtel a.d. Banja Luka


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-105-9-22/17
PODIJELI: