Čišćenje poslovnih prostorija u Bijeljini

Datum objave: 21.01.2016. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

OBRAZAC- REALIZACIJA UGOVORA GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

za period 1.1.-31.12. 2015. godine

 

Rb

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i br. obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(naziv, ID broj,

mjesto)

 

Osnovni

elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(vrijednost,

period

trajanja/rok

plaćanja,

garantni period)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora

/okvirnog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

11

Čišćenje poslovnih prostorija u Bijeljini

Direktni sporazum

Sjaj, Bijeljina 4508627710001

1.800,00 КМ 1  godina

mjesečno 15, dana od prijema fakture

 

 

5.12.2014,

5,12,2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: