Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Vitez

Datum objave: 26.01.2017. 12:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2017.

GODIŠNJA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM

1002-1-2-350-9-22/17Broj(evi) obavijesti o dodjeli ugovora 1002-1-2-350-5-3/16, 1002-1-2-350-5-47/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNjOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Josip Rajić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronička pošta javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa http://www.sumesb.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Razina Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tijekom zimskog perioda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J.Goleš Radalje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Perac d.o.o 4236490390004 Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1518,00 5.1.2016. Perac d.o.o 3 / 11
2 1723,00 3.2.2016. Perac d.o.o
3 3105,00 4.4.2016. Perac d.o.o
4 2001,00 29.4.2016. Perac d.o.o


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J.Gornji Ugar

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Perac d.o.o 4236490390004 Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1035,00 5.1.2016. Perac d.o.o 4 / 11
2 345,00 3.2.2016. Perac d.o.o
3 1794,00 4.4.2016. Perac d.o.o
4 1104,00 29.4.2016. Perac d.o.o


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J. Jasenica Bila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ˝ZULA˝ d.o.o. Travnik 4236405890001 Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2720,00 5.1.2016. ˝ZULA˝ d.o.o. Travnik 5 / 11
2 1300,00 28.3.2016. ˝ZULA˝ d.o.o. Travnik
3 3212,50 29.4.2016. ˝ZULA˝ d.o.o. Travnik


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Novi Travnik

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Merkez oil doo 4236073950005 Novi Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12928,00 29.4.2016. Merkez oil doo 6 / 11


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Vitez

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Merkez oil doo 4236073950005 Novi Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1173,00 26.2.2016. Merkez oil doo 7 / 11


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Busovača

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Merkez oil doo 4236073950005 Novi Travnik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 500,00 15.3.2016. Merkez oil doo 8 / 11


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Dobretići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Komotin d.o.o. 4236090700004 Jajce Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.1.2016. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.1.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1979,33 5.4.2016. "Komotin" d.o.o. 9 / 11


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Kreševo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MILIČEVIĆ D.O.O. KREŠEVO 4236024400008 Kreševo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.1.2016. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.1.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 550,00 23.2.2016. MILIČEVIĆ D.O.O. KREŠEVO 10 / 11


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Jajce

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M-Z-M KOMERC d.o.o. Jajce 4236045820007 Jajce Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.12.2015. - 30.4.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4417,50 23.2.2016. M-Z-M KOMERC d.o.o. Jajce 11 / 11
2 4963,00 18.3.2016. M-Z-M KOMERC d.o.o. Jajce
3 8338,00 19.4.2016. M-Z-M KOMERC d.o.o. Jajce

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-2-350-9-22/17
PODIJELI: