Dijelovi i oprema sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda, Središnjeg ureda i RC Banja Luka, vozila van garantnog roka

Datum objave: 19.01.2016. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

743-1-1-117-5-12/16Broj obavještenja o nabavci 743-1-1-117-3-111/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140170,94

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda i Volkswagen (VW), Središnjeg ureda i RC Banja
Luka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda i Volkswagen (VW), Središnjeg ureda i RC Banja
Luka, vozila van garantnog roka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
  50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - I- prikupljanje ponuda za nabaku dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda, Središnjeg ureda i R
C Banja Luka, vozila van garantnog roka,


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Prikupljanje ponuda za nabaku dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke Škoda, Središnjeg ureda i RC Banja
Luka, vozila van garantnog roka,

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Dodatni predmet(i)
50111000-6 Usluge upravljanja voznim parkom, usluge popravaka i
usluge održavanja voznog parka

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37606,84

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.12.2015. - 24.12.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 10,00 %
2 Garancija za ugrađene dijelove 20,00 %
3 Cijena 70,00 %


IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LADA AUTO DOO 4400991820003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

257600,30

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128800,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

129494,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - II- prikupljanje ponuda za nabaku dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke VW, Središnjeg ureda i R
C Banja Luka, vozila van garantnog roka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Prikupljanje ponuda za nabaku dijelova i opreme sa ugradnjom za motorna vozila marke VW, Središnjeg ureda i RC Banja
Luka, vozila van garantnog roka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Dodatni predmet(i)
50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,10

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

28.12.2015. - 28.12.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 10,00 %
2 Garancija za ugrađene dijelove 20,00 %
3 Cijena 70,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOSERVIS I DIJELOVI BL d.o.o. 4400919550000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

204594,46

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

102297,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

152922,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-1-117-5-12-16.pdf
PODIJELI: