Dijelovi poljoprivrednih mašina, lopate

Datum objave: 14.01.2016. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

15 01

16810000-6 Dijelovi

poljoprivrednih mašina

Direktni sporazum

MAKI PROM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

457,40

 

 

22.6.2015.

 

18 36

44511120-2 Lopate

Direktni sporazum

MAKI PROM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

1340,00

 

 

19.8.2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: