Dizel goriva za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnice Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi

Datum objave: 10.03.2021. 14:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-3-1-336-5-77/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dizel goriva za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnice Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana
Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dizel goriva za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnice Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana
Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

222.000 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivne isporuke u periodu od 90 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Da

III 7.a. Broj i datum objave obavještenja o uspostavljanju sistema kvalifikacije

Broj 986-0-1-2-2-181/19
Datum 31.5.2019.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

322665,12

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

7

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

7

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

322665,12

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

337440,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao sektorski ugovorni organ primjenjuje sistem kvalifikacije. U drugoj fazi sistema
kvalifikacije, ugovorni organ se opredijelio za primjenu pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

9

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SAGA ENERGY D.O.O. SARAJEVO, JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC, HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, HIFA-OIL DOO
TEŠANJ, POLO D.O.O. KALESIJA, HOLDINA DOO, ALMY D.O.O. ZENICA, GREEN OIL D.O.O., EOL PETROL D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-3-1-336-5-77/21
PODIJELI: