Dodatni radovi na izgradnji sistem sale i adaptacije Sektora informatike

Datum objave: 14.01.2016. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

286-4-3-264-5-2/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227270280004
Kontakt osoba Dijana Kaleb
Adresa Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-000
Faks (036) 445-002
Elektronička pošta nabave@post.ba
Internet adresa www.post.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava dodatnih radova na izgradnji sistem sale i adaptacije Sektora informatike

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava dodatnih radova na izgradnji sistem sale i adaptacije Sektora informatike
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262600-7 Razni građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

SukladnoTD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Da

III 6.a. Broj i datum objave ex ante obavijesti o transparentnosti

Broj 286-4-3-264-6-49/15
Datum 28.12.2015.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar 4227000220000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12644,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12644,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12644,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 24. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

ugovor se može zaključiti sponuditeljem kojem je dodjeljen osnovni ugovor a ukupna vrijednost ne prelazi 20% od
vrijednosti osnovnog ugovora

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
286-4-3-264-5-2-16.pdf
PODIJELI: