Dogradnja, unapređenje, prilagodba i održavanje programa Carmen

Datum objave: 08.03.2018. 11:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2018.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1208-1-2-2-5-3/18Broj obavijesti o nabavi 1208-1-2-2-3-2/18

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HERCEGOVAČKO-NERTVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
IDB/JIB 4227350800009
Kontakt osoba Nebojša Bosnić
Adresa Kralja Tvrtka 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 321-824
Faks (036) 311-157
Elektronička pošta info@szzhnz-k.ba
Internet adresa www.zzz-mostar.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.3.2018. - 4.3.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134400,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dogradnja, unapređenje, prilagodba i održavanje programa Carmen

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dogradnja,unapređenje,prilagodba i održavanje programa Carmen-informatički sustav za objedinjenje evidencija
nezaposlenih osoba na razini Službe i podružnica Službe

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72261000-2 Usluge podrške programa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

134.400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, ulica Kralja Tvrtka br.19 i podružnice Službe

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IT Odjel d.o.o. 4227806200009 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

132000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.3.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1208-1-2-2-5-3/18
PODIJELI: