Ekstra lako lož ulje za grijanje Poslovnog objekta Vlade Republike Srpske i Narodne Skupštine

Datum objave: 19.01.2016. 15:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

38-1-1-67-9-11/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 38-1-1-67-5-23/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402752740009
Kontakt osoba Renata Zucchiatti
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ekstra lakog lož ulja za grijanje Poslovnog objekta Vlade Republike Srpske i Narodne Skupštine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135100-5 Ulje za loženje


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SUPER-PETROL d.o.o 4401153740002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.7.2015.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 98400,00 31.8.2015. SUPER-PETROL d.o.o
2 41581,20 28.12.2015. SUPER-PETROL d.o.o

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
38-1-1-67-9-11-16.pdf
PODIJELI: