Električna energija za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom Sarajevu i Banja Luci

Datum objave: 01.07.2021. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

618-1-1-11-5-98/21


Broj obavještenja o nabavci 618-1-1-11-3-30/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340432,91

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU, ISTOČNOM SARAJEVU I
BANJA LUCI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom
Sarajevu i Banja Luci, za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa tehničkim
karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09310000-5 Električna energija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U ISTOČNOM SARAJEVU I BANJA LUCI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu i Banja Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

191.835,18 sa PDV-om

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

163961,69

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2021. - 1.7.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Dabrobosanska broj 26-28, Istočno Sarajevo,
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, II. Ilidžanske brigade, Istočno Sarajevo,
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Akademika Jovana Surutke broj 13, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MH ELEKTROPRIVREDA RS MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE 4 / 5 4401355450006 Trebinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

142057,11

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

142057,11

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

142057,11

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-11-5-98/21
PODIJELI: