Elektromagnetni prihvatnici

Datum objave: 24.09.2019. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 18.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Administrativni centar Vlade Republike Srpske, telefon (051) 338-324, faks (051) 338-550

 

Broj: 04/2.2.2-404-19

Datum: 06.09.2019. godine

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

U

Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske za avgust 2019. godine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R. b R

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu/ugovoru (naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja

ugovora/okvirnog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

47

Elektronske potrepštin e

31711000-3

Direktni sporazum 38-8-1-99/19

Network d.o.o. Skendera Kulenovića 69 Sarajevo

JIB 4201033530005

Nabavka i isporuka elektromagnetnih prihvatnika Vrijednost ugovora bez PDV-a: 4.865 KM Rok isporuke: 15 dana

Rok plaćanja: 60 dana

 

 

Ugovor broj 04/2.2.2- 404-354-6/19 od 25.07.2019.

Realizacija u toku

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: