Gas SF6 za prekidače

Datum objave: 19.01.2016. 10:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1280-1-1-410-5-5/16


Broj obavještenja o nabavci 1280-1-1-410-3-165/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Nermin Jugo
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-125/15 Nabavka gasa SF6 i rezervnih dijelova prekidača ABB i Magrini Galileo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka gasa SF6 i rezervnih dijelova prekidača ABB i Magrini Galileo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
  31212100-6 Prekidači strujnih kola za nadzemne vodove
  24110000-8 Industrijski gasovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Gas SF6 za prekidače

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka gasa SF6 za prekidače

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31212100-6 Prekidači strujnih kola za nadzemne vodove
Dodatni predmet(i) 24110000-8 Industrijski gasovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAS D.O.O. LAKTAŠI 4401140170002 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

83835,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

83835,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

83835,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-410-5-5-16.pdf
PODIJELI: