Glukoza rastvor za infuziju 10%

Datum objave: 13.01.2016. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-39-9-3/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-39-5-75/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Infuzioni rastvori

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 5%, 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270473,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2015. - 23.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 135236,93 23.6.2015. INTERPROMET d.o.o
2 43679,48 21.12.2015. INTERPROMET d.o.o
3 1747,17 23.12.2015. INTERPROMET d.o.o
4 23586,92 24.12.2015. INTERPROMET d.o.o
5 87,35 30.12.2015. INTERPROMET d.o.o


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 10%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72275,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2015. - 23.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2015.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 36137,59 23.6.2015. INTERPROMET d.o.o
2 20870,08 21.12.2015. INTERPROMET d.o.o
3 782,63 23.12.2015. INTERPROMET d.o.o
4 4434,89 24.12.2015. INTERPROMET d.o.o


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid rastvor za infuziju 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

163312,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2015. - 23.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 81656,08 23.6.2015. INTERPROMET d.o.o
2 6739,07 24.12.2015. INTERPROMET d.o.o
3 1871,96 23.12.2015. INTERPROMET d.o.o
4 18719,66 21.12.2015. INTERPROMET d.o.o
6 / 8  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid, Na-laktat rastvor za infuziju 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

173684,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2015. - 23.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 86842,26 23.6.2015. INTERPROMET d.o.o
2 8330,53 24.12.2015. INTERPROMET d.o.o
3 35996,15 21.12.2015. INTERPROMET d.o.o
4 3085,38 23.12.2015. INTERPROMET d.o.o
7 / 8  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum hlorid rastvor za infuziju 0,9 g/ 100ml, 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

675017,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2015. - 23.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 337508,58 23.6.2015. INTERPROMET d.o.o
2 25570,76 24.12.2015. INTERPROMET d.o.o
3 213,08 30.12.2015. INTERPROMET d.o.o
4 174346,15 21.12.2015. INTERPROMET d.o.o
8 / 8 / 8

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-39-9-3-16.pdf
PODIJELI: