Goriva

Datum objave:12.07.2019. 11:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2019.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

492-1-1-13-5-14/19


Broj obavijesti o nabavi 492-1-1-13-3-7/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PODUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. ŽEPČE
IDB/JIB 4218213900005
Kontakt osoba Mirko Barešić
Adresa Željeznička 3
Poštanski broj 72230 Žepče (hp mo)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 880-127
Faks (032) 881-701
Elektronička pošta komunalnozepce@hotmail.com
Internet adresa www.komunalno-zepce.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Žepče

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Eurodizel (BAS EN 590) u količini od 50 000 l, BMB95 (BAS EN 228) u količini od 3 500 l.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Najbliža benzinska crpka odabranog ponuditelja uzimajući u obzir udaljenost adrese sjedišta Ugovornog tijela od iste.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Na period od 12 mjeseci počevši od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 15,00 %
2 Rok plaćanja 15,00 %
3 Cijena 70,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

97608,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97608,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105625,05

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
492-1-1-13-5-14/19
PODIJELI: