Gorivo i drugi potrošni materijal za službena vozila

Datum objave: 17.09.2019. 08:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1031-1-1-12-5-15/19Broj obavještenja o nabavci 1031-1-1-12-3-10/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BIH
IDB/JIB 4200334950003
Kontakt osoba Jelena Simić
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 282-648
Faks (033) 282-649
Elektronska pošta jelena.simic@sm.gov.ba
Internet adresa www.vijeceministara.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.9.2019. - 11.9.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102564,12

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i drugog potrošnog materijala za službena vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i drugog potrošnog materijala za službena votila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva
Dodatni predmet(i) 09132000-3 Motorni benzin
  09134200-9 Dizelsko gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

120.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpne stanice navedene u Izjavi ponuđača

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. 4200505350000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

89244,14

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

44622,07

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44622,07

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44622,07

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1031-1-1-12-5-15/19
PODIJELI: