Gorivo

Datum objave: 21.01.2016. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

OBRAZAC- REALIZACIJA UGOVORA GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

za period 1.1.-31.12. 2015. godine

 

Rb

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i br. obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(naziv, ID broj,

mjesto)

 

Osnovni

elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(vrijednost,

period

trajanja/rok

plaćanja,

garantni period)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora

/okvirnog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

3.

Gorivo

 

Konkurentski

zahtjev

Okvirni

sporazum

313-7-1-1/14           

Nestro petrol 4400959260004

7.558,89 KM 1.1.-31.12.2015 petnaestodnevno 15 dana od prijema fakture

 

 

15.1.2015.

31.12.2015.      

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: