Građevinski materijali i pridruženi artikli

Datum objave: 13.01.2016. 13:18 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

14 68

44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli

Direktni sporazum

Z.H.-ZOLA

d.o.o.za

proizvodnju,u

nutrašnji i

spoljnotrgovi

nski promet i

usluge

14,87

 

 

15.6.2015.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: