Građevinski radovi na regulisanju odvodnje iz komora u naselju Bukinje

Datum objave: 05.03.2021. 12:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

585-1-3-108-9-26-585/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 585-1-3-108-5-20/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Ahmed Odobašić
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi na regulisanju odvodnje iz komora u naselju Bukinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Dodatni predmet(i) 45247112-8Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1TEHNOGRAD4209246590002TuzlaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38667,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.1.2021. - 26.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.1.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
138667,805.3.2021. TEHNOGRAD

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-3-108-9-26-585/21
PODIJELI: