Građevinski radovi na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 2: Drvar (25 stambenih jedinica)

Datum objave: 23.09.2019. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

668-1-3-28-5-77/19Broj obavještenja o nabavci 668-1-3-28-3-44/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Kontakt osobe: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: Vilsonovo šetalište br.10,
Sarajevo Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama Lot 1:Bosansko Grahovo i Lot
2: Drvar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji/izgradnji stambenih jedinica u općinama:
Lot 1: Bosansko Grahovo (17 stambenih jedinica) i
Lot 2: Drvar (25 stambenih jedinica)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 2: Drvar ( 25 stambenih jedinica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji stambenih jedinica u općini : Lot 2: Drvar ( 25 stambenih jedinica)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211300-2 Građevinski radovi na kućama


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

782332,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Lot 2: 120 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lot 2: Drvar

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIVERZAL D.O.O. 4236008380005 Gornji Vakuf-Uskoplje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

846551,03

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

846551,03

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

846551,03

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

846551,03

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-3-28-5-77/19
PODIJELI: