Građevinski radovi na sanaciji 5 (pet) stambenih objekata u naselju MZ Stražbenica, Općina Banovići – Holandske kuće – Pod-projekat 023 REN

Datum objave: 12.03.2021. 14:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

668-1-3-70-5-44/21


Broj obavještenja o nabavci 668-1-3-70-3-100/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Alen Fazlić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

CEB II - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji višeporodičnih stambenih objekata u Općini Banovići, u okviru Projekta CEB
II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)“, 39/20
-CEB II Pod-projekti 023/035/036 REN.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji višeporodičnih stambenih objekata u Općini Banovići, (ukupno 30 stambenih
jedinica), u okviru Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”
- Pod-projekti 023, 035, i 036 REN.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 178
9 (2013)“ - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji 5 (pet) stambenih objekata u naselju MZ Stražbenica, Općina Banovići –
Holandske kuće – Pod-projekat 023 REN.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji 5 (pet) stambenih objekata u naselju MZ Stražbenica, Općina Banovići – Holandske
kuće, okviru Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD
1789 (2013)“. Svi objekati su spratnosti P+1. Četiri objekta sastoje se od dvije stambene jedinice, a peti od četiri, tako da je
ukupno 12 (dvanaest) stambenih jedinica - Podprojekat 023 REN.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji i Projektnom zadatku.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

269540,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

70 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Općine Banovići, u naselju MZ Stražbenica.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOM-CAT D.O.O. 4209469460003 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

254400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

254400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

254400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

315525,33

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-3-70-5-44/21
PODIJELI: