Građevinski radovi sa isporukom materijala za gradnju EEO na području Općine Velika Kladuša

Datum objave: 09.01.2020. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1421-1-3-115-9-18/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1421-1-3-115-5-179/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje građevinskih radova sa isporukom materijala za gradnju EEO na području Općine Velika Kladuša

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MC STELLA D.O.O. 4263089500007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
39999,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.10.2019. - 17.10.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.10.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 39999,50 20.11.2019. MC STELLA D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-115-9-18/20
PODIJELI: