Građevinski radovi sanacije stambenih jedinica socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa područja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2021. - 2023. godina

Datum objave: 15.04.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

478-1-3-14-5-19/21


Broj obavještenja o nabavci 478-1-3-14-3-8/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200738880009
Kontakt osoba ERMANA SULEJMANOVIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-421
Faks (033) 220-804
Elektronska pošta ermana.sulejmanovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Stari Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.4.2021. - 31.12.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

487179,49

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA SANACIJE STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA SA
PODRUČJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2021. - 2023. GODINA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA SANACIJE STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA SA
PODRUČJA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2021. - 2023. GODINA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali
Dodatni predmet(i) 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Općine Stari Grad Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OXA D.O.O. 4200966240001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5466,67

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
478-1-3-14-5-19/21
PODIJELI: