Hitne intervencije od elementarnih nepogoda radova na sanaciji štete nastale u zemljotresu

Datum objave: 18.03.2021. 09:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1079-4-3-11-5-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOSTAJNICA
IDB/JIB 4400773160000
Kontakt osoba Tanja Devetak
Adresa Svetosavska 11
Poštanski broj 79224 Kostajnica (sp bl)
Opština/Grad Kostajnica
Telefon (052) 663-113
Faks (052) 663-553
Elektronska pošta opstauprava@opstina-kostajnica.com
Internet adresa www.opstina-kostajnica.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kostajnica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hitnih intervencija od elementarnih nepogoda radova na sanaciji štet nastale u zemljotresu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavki hitnih radova na sanaciji štete nastale uslijed razornog zemljotresa na području opštine Kostajnice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

teritorija opštine Kostajnice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEJANOVIĆ PRODUKT 4400771620003 Kostajnica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Na osnovu potreba hitnog otklanjanja šteta od zemljotresa koji je zadesio opštinu Kostajnica dana 29.12.2020.
godine,uslijed kojeg je došlo do šteta velikih razmjera raspisana je javna nabavka usluga hitnih intervencija od
elementarnih nepogoda- zemljotresa – roba-materijala za sanaciju objekata koji su oštećeni u zemljotresu. Da bi se
dio štete mogao sanirati bilo je potrebno je nabaviti materijal za sanaciju objekata koji su oštećeni u
zemljotresu.
Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske je donio je Zaključak kojim je odobrio
sredstva u iznosu 300.000,00 KM, u vezi pružanja finansijske pomoći Opštini Kostajnica,u svrhu sanacije
posljedica prouzrokovanih zemljotresom. Pored navedenih sredstava , određeni donatori su uplatili sredstva za
sanaciju posljedica od štete nastale zemljotresom,te će se i iz tih sredstava plaćati dio troškova sanacije iste.
Procjenjena vrijednost gore navedene nabavke iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a, a pregovarački postupak bez objave
obavještenja je sproveden iz razloga krajnje hitnosti prouzrokovane događajima nepredvivim za ugovorni organ, a
okolnosti koje su dovele do odabira ove vrste postupka ne mogu se dovesti u nikakvu vezu sa ugovornim organom jer
se radi o elementarnoj nepogodi zemljotresu.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

DEJANOVIĆ PRODUKT

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1079-4-3-11-5-3/21
PODIJELI: