Hormoni štitne žlijezde za aparat vitros eci

Datum objave: 14.01.2016. 13:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

744-1-1-37-5-7/16Broj obavještenja o nabavci 744-1-1-37-3-14/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U.DOM ZDRAVLJA "DR.ISAK SAMOKOVLIJA"
IDB/JIB 4245017870006
Kontakt osoba Mirsada Adrović
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-072
Faks (038) 221-028
Elektronska pošta dr.isak@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

9, 10, 11, 12

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

medicinski potrošni materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-ostali potrošni medicinski materijal, LOT 2-madicinske plahte i ubrusi, LOT 3-sanitetski materijal, LOT 4- rukavice, LOT
5 - zavoj gaze i komprese, LOT 6-stomatološki materijal-ortodoncija, LOT 7-stomatološki materijal-preventiva, LOT 8
-stomatološki materijal -freze, LOT 9-tumor markeri za aparat vitroos eci, LOT 10-hepatitis markeri za aparat vitros eci, LOT
11-hormoni štitne žlijezde za aparat vitros eci, LOT 12-reagensi za aparat vitros 250, LOT 13-reagensi za hematološki brojač
D-Cell 60, LOT 14-test trakice za određivanje šećera u krvi, LOT 15-vakutajneri

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- tumor markeri za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

tumor markeri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravlja

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medichem d.o.o. 4200647060009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25020,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

25020,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25020,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25020,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - hepatitis markeri za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

hepatitis markeri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravlja

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medichem d.o.o. 4200647060009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9830,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9830,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9830,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9830,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-hormoni štitne žlijezde za aparat vitros eci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

hormoni štitne žlijezde

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravlja

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medichem d.o.o. 4200647060009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35440,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

35440,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35440,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35440,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12-reagensi za aparat vitros 250

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

reagensi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom, s mogućnošću isporuke na adresu Doma zdravlja

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuek 10,00 %
2 uslovi plaćanja 20,00 %
3 kvalitet 20,00 %
4 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medichem d.o.o. 4200647060009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35588,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

35588,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35588,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35588,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
744-1-1-37-5-7-16.pdf
PODIJELI: