Hotelski smještaj

Datum objave: 21.01.2016. 09:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

221-0-2-1-7-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Dragica Vujić
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-300
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta kontakt@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga hotelskog smještaja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga hotelskog smještaja - noćenje sa doručkom u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
Dodatni predmet(i) 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 99595,00 6.7.2015. AUTO PLUS d.o.o. PJ HOTEL GRAND

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
221-0-2-1-7-1-16.pdf
PODIJELI: