Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, proizvodi od mesa peradi

Datum objave: 15.01.2016. 12:31 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

15 41

15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Direktni sporazum

BINGO D.O.O.

EXPORT

IMPORT

5,42

 

 

29.6.2015.

 

16 66

15131500-0 Proizvodi od mesa peradi

Direktni sporazum

BINGO D.O.O.

EXPORT

IMPORT

3564,10

 

 

22.7.2015.

 

17 57

15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Direktni sporazum

BINGO D.O.O.

EXPORT

IMPORT

13,25

 

 

3.8.2015.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: