Instalacioni kablovi

Datum objave: 18.09.2019. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1437-1-1-69-5-127/19


Broj obavještenja o nabavci 1437-1-1-69-3-60/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Instalacioni kablovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Instalacioni kablovi po otvorenom postupku javne nabavke broj OP-010/19

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44322100-4 Kablovski vodovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Centralno skladište Azići, ul. Hifzi Bjelevca 23, 71 000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POWERDIS D.O.O 4263549270005 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

33900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

9

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

8

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Potpisan ugovor broj 37-EDSA/19

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-1-69-5-127/19
PODIJELI: