Isporuka i zamjena dotrajale stolarije (nabavka i ugradnja prozora i vrata sa demontažom stare stolarije u objektima Poslova infrastrukture)

Datum objave: 05.07.2021. 08:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1373-1-1-372-5-59/21


Broj obavještenja o nabavci 1373-1-1-372-3-163/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci zamjene dotrajale stolarije (nabavka i ugradnja prozora i vrata sa demontažom stare stolarije u
objektima Poslova infrastrukture).

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zamjene dotrajale stolarije (nabavka i ugradnja prozora i vrata sa demontažom stare stolarije u
objektima Poslova infrastrukture).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji i crtežima u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP objekti Ugovornog organa u Doboju, Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu
- prema specifikacijama (Incoterms 2010), za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je - DAP objekti Ugovorno
g organa u Doboju, Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu - prema specifikacijama. (Incoterms 2010).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe i ugradnje, tj. rok realizacije ugovora u cjelosti je 10 mjeseci računajući od dana prijema
pisane narudžbe Kupca. Rok trajanja ugovora: jedna godina, računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO PRODA-MONT DOBOJ 4402331130007 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

390879,53

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

390879,53

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

390879,53

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

399360,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-372-5-59/21
PODIJELI: