Isporuka, instalacija i puštanje u rad biohemijskog analizatora i analizatora za određivanje sedimentacije eritrocita

Datum objave: 06.05.2021. 10:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

467-1-1-1-5-3/21


Broj obavještenja o nabavci 467-1-1-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KAKANJ
IDB/JIB 4218137370000
Kontakt osoba Eldar Alagić
Adresa Zeničko-partizanskog odreda 50
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 460-953
Faks (032) 460-951
Elektronska pošta dzkmfp@dzkakanj.ba
Internet adresa dzkakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ISPORUKA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD LABORATORIJSKIH ANALIZATORA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Isporuka, instalacija i puštanje u rad biohemijskog i hematološkog analizatora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

precizirano TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

precizirano TD

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja


precizirano TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

72000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

72000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

72000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

72000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
467-1-1-1-5-3/21
PODIJELI: