Izgradnja ograde oko objekta JU Desete osnovne škole Bijela - PŠ Dubrave

Datum objave: 19.01.2016. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

13-001843/15

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

broj obavješten ja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ Dobavljači

ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenj

a ugovora

Datnm potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

4534200 0-6-

Postavlj

anje

ograde

Konkurent

ski postupak, 1157-7-3- 485-3- 171/15

„GRADNJA COP" d.o.o Brčko

17.414,28 KM, Rok izvršenja ugovora 30 dana, garantni rok 12 mjeseci.

 

 

04.08. 2015.

11.09. 2015., 17.414,28 KM

 

 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: