Izgradnja sportske dvorane za osnovnu školu u Kaloševićima

Datum objave: 24.09.2019. 11:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

375-1-3-205-5-97/19Broj obavještenja o nabavci 375-1-3-205-3-73/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Hajrudin Subašić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Izradnja 2 (dvije) sportske dvorane za osnovne škole na teritoriji općine Tešanj”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka je nastavak radova na dvije sportske dvorane osnovne škole na teritoriji općine
Tešanj i to : OŠ “Džemal Bijedić” Miljanovci i OŠ “Abdulvehab Ilhamija” Kalošević na osnovu ukazanih potreba ugovornog
organa, sredstvima općine Tešanj i sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-Do Kantona
predviđenim u budžetu/finansijskom planu za 2019. godinu, u obimu i na način kako je to predviđeno tenderskom
dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212222-8 Građevinski radovi na gimnastičkim salama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja sportske dvorane za osnovnu školu u Kaloševićima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja sportske dvorane za osnovnu školu u Kaloševićima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kaloševići, općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEDJING D.O.O 4218118070003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

198400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

198400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

198400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

236560,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja sportske dvorane za osnovnu školu u Miljanovcima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja sportske dvorane za osnovnu školu u Miljanovcima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Miljanovci, općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARCON-IN D.O.O. ZENICA 4218039010003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

198900,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

198900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

198900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

235233,35

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-3-205-5-97/19
PODIJELI: