(izmjena) Hitne intervencije od elementarnih nepogoda radova na sanaciji štete nastale u zemljotresu

Datum objave: 18.03.2021. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1079-4-3-11-8-5/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1079-4-3-11-5-3/21
Datum objave obavještenja 18.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOSTAJNICA
IDB/JIB 4400773160000
Kontakt osoba Tanja Devetak
Adresa Svetosavska 11
Poštanski broj 79224 Kostajnica (sp bl)
Opština/Grad Kostajnica
Telefon (052) 663-113
Faks (052) 663-553
Elektronska pošta opstauprava@opstina-kostajnica.com
Internet adresa www.opstina-kostajnica.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Mijenja se ANEKS C2 (b)).


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Na osnovu potreba hitnog otklanjanja šteta od zemljotresa koji je zadesio opštinu Kostajnica dana 29.12.2020.
godine,uslijed kojeg je došlo do šteta velikih razmjera raspisana je javna nabavka radova hitnih intervencija od
elementarnih nepogoda- zemljotresa –radova na sanaciji štete od zemljotresa. Da bi se dio štete mogao sanirati
bilo je potrebno je izvesti radove na sanaciju nastalih šteta.
Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske je donio je Zaključak kojim je odobrio
sredstva u iznosu 300.000,00 KM, u vezi pružanja finansijske pomoći Opštini Kostajnica,u svrhu sanacije
posljedica prouzrokovanih zemljotresom. Pored navedenih sredstava , određeni donatori su uplatili sredstva za
sanaciju posljedica od štete nastale zemljotresom,te će se i iz tih sredstava plaćati dio troškova sanacije iste.
Procjenjena vrijednost gore navedene nabavke iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a, a pregovarački postupak bez objave
obavještenja je sproveden iz razloga krajnje hitnosti prouzrokovane događajima nepredvivim za ugovorni organ, a
okolnosti koje su dovele do odabira ove vrste postupka ne mogu se dovesti u nikakvu vezu sa ugovornim organom jer
se radi o elementarnoj nepogodi zemljotresu.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

DEJANOVIĆ PRODUKT

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1079-4-3-11-8-5/21
PODIJELI: