Iznajmljivanje buldozera N≥150 kW (5.400 sati)

Datum objave: 17.03.2021. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

663-4-2-29-5-97/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (LOT 1 – LOT 3)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Iznajmljivanje rudarske mehanizacije na osnovu upravne mjere inspekcijskog pregleda FRI (LOT 1 – LOT 3)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupanje po Upravnoj mjeri inspekcijskog pregleda Federalnog rudarskog inspektora, konstatovanoj u zapisnicima o
inspekcijskom pregledu br. UP1-16-14-2-00496/2021 i UP1-16-14-2-00496/2021 od 05.02.2021. godine, kojim je tražena
sanacija stanja u PK „Dubrave“ i PK „Šikulje“ izazvanog blokovskim pomijeranjem stijenskog masiva radnih kosina aktivnog
klizišta i nestabilnošću radnih kosina, a sve u cilju zaštite života i zdravlja uposlenika i instalisane opreme, a što je u skladu sa
članom 104. ZOR-a FBiH i članom 123. Zakona o inspekcijama FBiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

2

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC, HEEZ TRANSPORT DOOANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupanje po Upravnoj mjeri inspekcijskog pregleda Federalnog rudarskog inspektora, konstatovanoj u zapisnicima o
inspekcijskom pregledu br. UP1-16-14-2-00496/2021 i UP1-16-14-2-00496/2021 od 05.02.2021. godine, kojim je tražena
sanacija stanja u PK „Dubrave“ i PK „Šikulje“ izazvanog blokovskim pomijeranjem stijenskog masiva radnih kosina aktivnog
klizišta i nestabilnošću radnih kosina, a sve u cilju zaštite života i zdravlja uposlenika i instalisane opreme, a što je u skladu sa
članom 104. ZOR-a FBiH i članom 123. Zakona o inspekcijama FBiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

TITANIK D.O.O., HEEZ TRANSPORT DOO , JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVACANEKS C2


Broj lota

3


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupanje po Upravnoj mjeri inspekcijskog pregleda Federalnog rudarskog inspektora, konstatovanoj u zapisnicima o
inspekcijskom pregledu br. UP1-16-14-2-00496/2021 i UP1-16-14-2-00496/2021 od 05.02.2021. godine, kojim je tražena
sanacija stanja u PK „Dubrave“ i PK „Šikulje“ izazvanog blokovskim pomijeranjem stijenskog masiva radnih kosina aktivnog
klizišta i nestabilnošću radnih kosina, a sve u cilju zaštite života i zdravlja uposlenika i instalisane opreme, a što je u skladu sa
članom 104. ZOR-a FBiH i članom 123. Zakona o inspekcijama FBiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

TITANIK D.O.O.ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Iznajmljivanje buldozera N≥150 kW (kom. 4) (5.400 sati)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Iznajmljivanje buldozera N≥150 kW (kom. 4) (5.400 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim ugovora

(kom. 4) (5.400 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

891000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama i Rudnik "Šikulje" u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC 4209157220005 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


891000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

891000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

891000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br. 223/21 (Odlukom o izmjeni odluke br. 01-2177/21 od 09.03.2021. godine izvršena je izmjena procijenjene
vrijednosti u dijelu koji se odnosi na LOT 1 , na način da je ista izmijenjena na iznos od 891.000,00 KM). Poziv na
pregovarački postupak je objavljen na web stranici ugovorog organa, te upućen ponuđačima „MHI KOMPANI“ Lukavac,
„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ Lukavac, „TITANIK“ Tuzla, „NUTRIA“ Živnice, „SE SARAJKA“ Živinice, „ROADING“ Gračanica, „RIAL
ŠPED“ Doboj Istok, „HEEZ TRANSPORT“ Tuzla, „CESTOTEHNIK“ Tuzla, „JATA GROUP“ Srebrenik i „DEN ALM COMPANY“
Lukavac.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Iznajmljivanje rovokopača V≥1,7m3 i snage motora N≥170 kW (kom. 2) (1.800 sati)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Iznajmljivanje rovokopača V≥1,7m3 i snage motora N≥170 kW (kom. 2) (1.800 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim ugovora

(kom. 2) (1.800 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

216000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama i Rudnik "Šikulje" u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


197010,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

197010,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

297000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br. 221/21. Poziv na pregovarački postupak je objavljen na web stranici ugovorog organa, te upućen ponuđačima
„MHI KOMPANI“ Lukavac, „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ Lukavac, „TITANIK“ Tuzla, „NUTRIA“ Živnice, „SE SARAJKA“ Živinice,
„ROADING“ Gračanica, „RIAL ŠPED“ Doboj Istok, „HEEZ TRANSPORT“ Tuzla, „CESTOTEHNIK“ Tuzla, „JATA GROUP“ Srebrenik i
„DEN ALM COMPANY“ Lukavac.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Iznajmljivanje bagera čistača traka N≥100 kW (kom. 3) (2.700 sati)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Iznajmljivanje bagera čistača traka N≥100 kW (kom. 3) (2.700 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim ugovora

(kom. 3) (2.700 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

283500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama i Rudnik "Šikulje" u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


283500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

283500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

283500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br. 222/21. Poziv na pregovarački postupak je objavljen na web stranici ugovorog organa, te upućen ponuđačima
„MHI KOMPANI“ Lukavac, „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ Lukavac, „TITANIK“ Tuzla, „NUTRIA“ Živnice, „SE SARAJKA“ Živinice,
„ROADING“ Gračanica, „RIAL ŠPED“ Doboj Istok, „HEEZ TRANSPORT“ Tuzla, „CESTOTEHNIK“ Tuzla, „JATA GROUP“ Srebrenik i
„DEN ALM COMPANY“ Lukavac.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-4-2-29-5-97/21
PODIJELI: