Izrada bunara za odvodnjavanje sa pripadajućom crpnom opremom i elektronapajanjem i strukturno-pijezometarskim bušotinama za potrebe RU Kreka d.o.o. Tuzla - OJ Rudnik Šikulje

Datum objave: 08.03.2021. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

663-1-3-830-5-88/21


Broj obavještenja o nabavci 663-1-3-830-3-682/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Ahmet Begić
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada bunara za odvodnjavanje sa pripadajućom crpnom opremom i elektronapajanjem i strukturno-pijezometarskim
bušotinama za potrebe RU Kreka d.o.o. Tuzla - OJ Rudnik Šikulje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada bunara za odvodnjavanje sa pripadajućom crpnom opremom i elektronapajanjem i strukturno-pijezometarskim
bušotinama za potrebe RU Kreka d.o.o. Tuzla - OJ Rudnik Šikulje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39350000-0 Oprema za kanalizacijske radove


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prema tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GEOSERVIS D.O.O. ŽIVINICE 4209686560008 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

831972,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

831972,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

832805,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-3-830-5-88/21
PODIJELI: