Izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige, Božićka Banovića i Željezničke, odnosno, raskrsnica regionalnih cesta R–469 Živinice – Banovići - Ribnica i R-471 Banovići – Lukavac

Datum objave: 18.01.2016. 15:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

997-1-2-54-5-2/16Broj obavještenja o nabavci 997-1-2-54-3-60/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade glavnih projekata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade glavnih projekata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige, Božićka Banovića i
Željezničke, odnosno, raskrsnica regionalnih cesta R–469 “Živinice – Banovići - Ribnica“, i R-471 Banovići – Lukavac


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige, Božićka Banovića i
Željezničke, odnosno, raskrsnica regionalnih cesta R–469 “Živinice – Banovići - Ribnica“, i R-471 Banovići – Lukavac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

35.100,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Geoput d.o.o. Banja Luka 4400840290002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10650,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

10650,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10650,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta: Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalnog puta R455-a „Poljice – Živinice –
Zelenika“ u naselju Živinice (od stacionaže km. 16+980 - pružni prelaz, do st. km. 17+467 - M 18) u dužini od cca L = 487 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta: Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalnog puta R455-a „Poljice – Živinice –
Zelenika“ u naselju Živinice (od stacionaže km. 16+980 - pružni prelaz, do st. km. 17+467 - M 18) u dužini od cca L = 487 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

17.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARTIG BH d.o.o Sarajevo 4201906550008 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7190,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

7190,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

11

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

10

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7190,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste R-461a Srebrenik – Orahovica Donja, dionica: raskršće za Brnjičane st. km.
1+800 – raskršće za Moranjce st. km. 3+100 L=1.300 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste R-461a Srebrenik – Orahovica Donja, dionica: raskršće za Brnjičane st. km.
1+800 – raskršće za Moranjce st. km. 3+100 L=1.300 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

10.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARTIG BH d.o.o Sarajevo 4201906550008 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3770,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

3770,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

10

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

9

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3770,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-2-54-5-2-16.pdf
PODIJELI: